Solkalkylen

Hej! Den här kalkylen hjälper dig att se hur mycket du kan spara genom att sätta solceller på taket och bli din egen elproducent.


1 Ditt tak

Ange lutning, storlek och riktning på ditt tak.

Takets lutning

Lutningen på taket påverkar hur mycket el dina solceller kan producera. Välj det alternativ som stämmer bäst överens med ditt hus.

Takets storlek

Hur många solpaneler får plats på ditt tak? Välj något av alternativen för att ange den totala takytan:

Takets riktning

Är ditt hus är vinklat åt väst eller öst? Då kan det löna sig att ha solceller på båda sidor av taket. Välj den riktning nedan som stämmer bäst.


2 Energianvändning

Ange din energianvändning så räknar vi ut hur stor andel du kan producera själv.


3 Resultat

Du måste fylla i alla parametrar i steg 1 och 2 först innan uträkningen kan visas.

Som din egen elproducent med solceller kan du spara:

0 kr/år
Minskad
elkostnad:
3 150 kr/år
Ersättning
solelöverskott:
7 150 kr/år
Solkalkyl resultat
0
av elen du använder per år kan produceras av solceller.

Din solcellsanläggning

Antal solpaneler:0 st
Installerad effekt:0 kWp
Takets yta för paneler:0 m2
Takets lutning:0 grader
Väderstreck:0
Återbetalningstid med rotavdrag:0 år
Solelsproduktion:0 kWh/år

Dina kostnader

Pris (inkl. installation):0 kr
Pris med rotavdrag:0 kr

Din besparing

Beräknad besparing:0 kr/år
- minskad elkostnad:0 kr/år
- ersättning överskott:0 kr/år

Alla priser är inklusive moms.

Hur har vi räknat?

Så här har vi räknat
Resultatet i vår solkalkyl är en indikation. För att kunna ge dig ett exakt pris behöver vi komma hem till dig och titta på förutsättningarna så att vi kan hitta det bästa upplägget för just ditt hus.

De bakomliggande uträkningarna i solkalkylen baseras på antaganden och ett antal förenklade baspaket. I kalkylen räknar vi med att 1 kWp resulterar i ungefär 975 kWh per år, vilket därefter viktas baserat på takets riktning och lutning. Vi har utgått från paneler med en toppeffekt om 395 kWp.

När du producerar din egen solel behöver du köpa mindre el från oss på Trollhättan Energi, samtidigt som du under soliga sommardagar får ett elöverskott som du istället säljer till oss. Vi räknar med att du under ett år använder knappt hälften av det du själv producerar. Resten blir ett överskott som vi köper av dig. Nuvarande ersättning motsvarar det dagsaktuella spotpriset på elbörsen + 10 öre/kWh. Dessutom får du en skattereduktion på 60 öre/kWh i deklarationen.

Minskad elkostnad: 1.38 kr/kWh (spotpris + elcertifikat + överföringsavgift + påslag + energiskatt + moms)
Ersättning överskott: 1.34 kr/kWh (spotpris + ersättning + skattereduktion + nätnytta)

Antal år det tar att återbetala din investering beräknas genom att ta ditt årliga sparande delat med den totala investeringskostnaden (utan bidrag och rot). Vi räknar med en inflation om 2% per år och en effektförlust i systemet om ungefär 0,6% per år.

I kalkylen har vi räknat med ett schabloniserat rotavdrag på 20%. Vi antar i samtliga beräkningar att du är en mikroproducent.

Stäng

Hej! Vill du veta mer om dina möjligheter med att installera solceller? Fyll i dina uppgifter så ringer vi upp dig.